Rehabilitační ústav Kladruby

Instalace kogenerační jednotky do systému centrálního zásobování teplem a rekonstrukce kotelny v areálu rehabilitačního ústavu

Rehabilitační ústav Kladruby -výroba tepla kotelna

Přínosy spolupráce

 • stabilizace ceny tepla pro rehabilitační ústav
 • úspora finančních prostředků, které je možné vynaložit na zlepšování kvality služeb nabízených rehabilitačním ústavem
 • snížení rezervované kapacity zemního plynu energetického hospodářství
 • vytvoření záložního zdroje pro případ plánovaných odstávek dodávky elektrické energie ze sítě (posílení energetické bezpečnosti)  

Podívejte se Jak vypadala realizace

Základní údaje o soustavě CZT

 • 1 bloková kotelna na zemní plyn
 • 1 kogenerační jednotka TEDOM QUANTO D770
 • 800 kWe instalovaný elektrický výkon
 • 952 kWt instalovaný tepelný výkon
 • 80 m3 objem akumulační nádoby
 • 17 114 GJ výroba tepla (za rok 2012)

Instalace kogenerační jednotky do CZT a rekonstrukce kotelny proběhla roku 2013 a zahrnovala:

 • rekonstrukci nevyužitých prostorů vedle plynové kotelny
 • instalace kogenerační jednotky o tepelném výkonu 896 kWt a elektrickém výkonu 800 kWe
 • dodávku a zprovoznění zařízení a softwaru pro ostrovní provoz včetně napojení na centrální dispečink

Veškeré investiční náklady ve výši několika desítek mil. Kč byly hrazeny společností ČEZ Energo, s.r.o.