Roudnice nad Labem

Instalace vnořené kogenerační jednotky do systému centrálního zásobování teplem průmyslového areálu MEVA a.s.

Přínosy pro MEVA a.s.

 • stabilizace dodávky a ceny tepla
 • výhodná cena tepla pro odběratele
 • příjem za nájem části prostoru kotelny
 • příjem za obstarávání provozu kogenerační jednotky

Podívejte se Jak vypadala realizace

Základní údaje o instalované technologii

 • vnořená kogenerační jednotka TEDOM Cento T200
 • 200 kWe instalovaný elektrický výkon
 • 291 kWt instalovaný tepelný výkon
 • 2 800 GJ/rok výroba tepla
 • 600 MWh/rok výroba elektrické energie
 • 26 m3 objem akumulační nádrže

Instalace kogenerační jednotky proběhla v roce 2015 a zahrnovala

 • instalaci kogenerační jednotky o elektrickém výkonu 200 kWe a tepelném výkonu 291 kWt
 • instalaci akumulační nádrže, objem 26 m3
 • instalaci přípojky NN od kogenerační jednotky do nové trafostanice o délce 105 m
 • instalaci trafostanice VN 22/0,4 kV o výkonu 250 kVA
 • rekonstrukci VN části trafostanice MEVA, na které se ČEZ Energo finančně podílelo (v rozsahu: demontáž VN kobek a instalace VN rozvaděče 22 kV a VN transformátoru 22/0,4 kV, 1000 kVA)
 • instalaci systému měření a regulace
 • instalaci nového kouřovodu a komínu