Smiřice

Rekonstrukce soustavy centrálního zásobování teplem

Přínosy rekonstrukce soustavy CZT

 • dlouhodobá stabilita dodávek tepla a teplé užitkové vody
 • zvýšení účinnosti výměnou původních 30 let starých rozvodů
 • veškeré investiční náklady hrazené provozovatelem

Podívejte se Jak vypadala realizace

Základní údaje o soustavě SCZT

 • 3 blokové kotelny a 4 domovní kotelny na zemní plyn (vlastníkem CZT a DK je město Smiřice, provozovatel ČEZ Energo, s.r.o. od roku 2005)
 • 3 kogenerační jednotky TEDOM Cento T170 SP, 2 x Micro T8
 • 186 kWe celkový instalovaný elektrický výkon
 • 4 095 kWt celkový instalovaný tepelný výkon
 • 16 126 GJ prodej tepla (za rok 2017)
 • 558 MWh výroba elektrické energie (za rok 2017)
 • soustava CZT zásobuje městskou bytovou zástavbu, školská zařízení, zdravotní středisko, městský úřad a další objekty občanské vybavenosti

Rekonstrukce soustavy CZT probíhala v letech 2005-2017 a zahrnovala

 • osazení nových plynových kotlů Viessmann a Ferroli (celkový tepelný výkon kotlů 3,9 MWt
 • instalaci plynové přípojky pro 2 kotelny
 • instalaci 3 kogeneračních jednotek o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 186 kWe a tepelném výkonu 258 kWt
 • instalaci předizolovaných rozvodů tepla
 • dodávku a zprovoznění centrálního řídícího dispečinku