Šumperk

Instalace vnořené kogenerační jednotky do systému centrálního zásobování teplem

Přínosy instalace kogenerační jednotky

 • stabilizace dodávky a ceny tepla
 • příjem za obstarávání provozu kogenerační jednotky
 • příjem za nájem části kotelny
 • zefektivnění provozu centrálního zásobování teplem

Podívejte se Jak vypadala realizace

Základní údaje SCZT

 • plynová kotelna – 3 kotle, tepelný výkon 7 MW (provozovatel SATEZA a.s.)
 • vnořená kogenerační jednotka TEDOM Quanto D1200
 • 999 kWe instalovaný elektrický výkon
 • 1 162 kWt instalovaný tepelný výkon
 • 100 m3 objem akumulační nádrže
 • 11 000 GJ/rok výroba tepla
 • 2 800 MWh/rok výroba elektrické energie

Instalace kogenerační jednotky probíhala v letech 2013–2014 a zahrnovala

 • instalaci kogenerační jednotky, instalovaný elektrický výkon 999 kWe a tepelný výkon 1 162 kWt
 • instalaci akumulační nádrže, objem 100 m3
 • instalaci VN trafostanice s rozvodnou
 • nezbytné stavební úpravy – výměna vrat, vyzdění a oprava fasády