Sušice

Instalace vnořených kogeneračních jednotek do systému centrálního zásobování teplem

Přínosy pro provozovatele BYTSERVIS Sušice, spol. s.r.o.

 • stabilizace dodávky a ceny tepla
 • využití chlazení směsi KGJ pro ohřev teplé vody
 • v letních měsících minimální využití kotlů, provozovatel šetří svou technologii
 • příjmy z nájmů částí kotelen a výhodná cena tepla pro město Sušice
 • příjem za obstarávání provozu kogeneračních jednotek

Podívejte se Jak vypadala realizace

Základní údaje o SCZT

 • 5 plynových kotelen – Sirkařská, Kaštanová, Pravdova, Na Hrázi a Lerchova, 12 kotlů, tepelný výkon 17,7 MW (provozovatel BYTSERVIS Sušice, spol. s.r.o.)
 • 9 vnořených kogeneračních jednotek, 6 x TEDOM Cento T180, 1 x TEDOM Cento T300 a 2 x TEDOM Cento T200
 • 1 802 kWe celkový instalovaný elektrický výkon
 • 2 465 kWt celkový instalovaný tepelný výkon
 • 25 900 GJ/rok výroba tepla
 • 5 400 MWh/rok výroba elektrické energie

Instalace kogeneračních jednotek probíhala v letech 2011–2017 a zahrnovala

 • instalaci 9 vnořených kogeneračních jednotek o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1802 kWe a tepelném výkonu 2465 kWt
 • na všech kotelnách byly instalovány akumulační nádrže, celkový objem 190 m3
 • předehřev teplé vody
 • výstavbu trafostanice, VN rozvodny a VN přípojky
 • na kotelně Lerchova proběhla současně s instalací kogenerační jednotky rekonstrukce plynové kotelny, která zahrnovala instalaci 2 nových plynových kotlů o celkovém tepelném výkonu 2200 kW (investor město Sušice)