Světlá nad Sázavou

Rekonstrukce soustavy centrálního zásobování teplem

Přínosy rekonstrukce CZT

 • dlouhodobá stabilita dodávek tepla a teplé užitkové vody
 • 30% zvýšení účinnosti výroby energií
 • veškeré investiční náklady ve výši 78 mil. Kč hrazené provozovatelem

Podívejte se Jak vypadala realizace

Základní údaje o soustavě CZT

 • 1 bloková kotelna a 4 domovní kotelny na zemní plyn (vlastník město Světlá nad Sázavou, provozovatel od roku 2001 ČEZ Energo, s.r.o.)
 • 2 kogenerační jednotky
 • 8 454 kW celkový instalovaný tepelný výkon
 • 2 036 kW celkový instalovaný elektrický výkon
 • 52 647 GJ prodej tepla (za rok 2017)
 • 4 956 MWh výroba elektřiny (za rok 2017)
 • soustava CZT zásobuje městskou bytovou zástavbu, školská zařízení, zdravotní středisko, městský úřad a další objekty občanské vybavenosti.

Rekonstrukce soustavy CZT proběhla v letech 2001 a 2003 a zahrnovala

 • propojení původních samostatných soustav CZT do jednoho celku
 • výstavbu 52 ks domovních předávacích stanic v jednotlivých objektech odběratelů
 • zajištění dodávek tepla z nově rekonstruované plynové kotelny Na Bradle (po krachu Sklárny Bohemia)
 • osazení 2 plynových teplovodních kotlů
 • instalaci 2 ks kogeneračních jednotek
 • výstavbu domovních předávacích stanic v jednotlivých objektech odběratelů
 • instalaci nových předizolovaných rozvodů tepla
 • dodávku a zprovoznění centrálního řídícího dispečinku