Svitavy

Rekonstrukce soustavy centrálního zásobování teplem

Přínosy rekonstrukce

 • 50 mil. Kč investiční náklady (v režii provozovatele)
 • zvýšení účinnosti výroby energií
 • vybudování centrálního dispečinku, který dohlíží na celou soustavu CZT tvořenou 5 lokalitami blokových kotelen a 17 domovními kotelnami
 • kombinace moderních technologií kogeneračních jednotek a kondenzačních kotlů

Přínosy pro město Svitavy

 • finanční úspory díky instalaci moderní technologie
 • zajištění kvalitních dodávek tepla od spolehlivého partnera
 • snížení imisní zátěže pro město

Podívejte se Jak vypadala realizace

Rekonstrukce soustavy centrálního zásobování teplem

 • soustava CZT ve Svitavách byla do roku 1999 provozována Městským podnikem tepelného hospodářství
 • rekonstrukce soustavy CZT byla v letech 2000 – 2001 zajištěna firmou TEDOM ENERGO, s.r.o.
 • součástí rekonstrukce byla modernizace stávajících plynových zdrojů a odstavení původní uhelné kotelny o výkonu 11,5 MW, plynofikace zdroje a osazení kogenerační jednotky o instalovaném elektrickém výkonu 2 MW.
 • došlo k modernizaci energetického hospodářství v nemocnici, byl realizován přechod z parního vytápění na teplovodní a vybudovány nové parní vyvíječe pro technologii nemocnice.
 • původní parní kotelna byla odstavena

Základní údaje o projektu

 • 5 blokových kotelen a 17 domovních kotelen na zemní plyn (vlastník město Svitavy, provozovatel od roku 2011 ČEZ Energo, s.r.o.)
 • 7 kogeneračních jednotek
 • 24 MW celkový instalovaný tepelný výkon
 • 2,4 MW celkový instalovaný elektrický výkon
 • 83 tis. GJ prodej tepla (za rok 2017)
 • 7 735 MWh výroba elektřiny (za rok 2017)