Tanvald

Instalace vnořené kogenerační jednotky do systému centrálního zásobování teplem

Přínosy instalace kogenerační jednotky

 • stabilizace dodávky a ceny tepla
 • výhodná cena tepla pro odběratele
 • příjem za nájem části kotelny
 • příjem za obstarávání provozu kogenerační jednotky
 • efektivní provoz zdroje centrálního zásobování teplem

Podívejte se Jak vypadala realizace

Základní údaje o SCZT

 • plynová kotelna – 6 kotlů, tepelný výkon 14,589 MW (provozovatel Teplárenství Tanvald, s.r.o.)
 • vnořená kogenerační jednotka TEDOM Quanto D2000
 • 2000 kWe instalovaný elektrický výkon
 • 2254 kWt instalovaný tepelný výkon
 • 200 m3 objem akumulační nádrže
 • 24 000 GJ/rok výroba tepla
 • 6 000 MWh/rok výroba elektrické energie

Instalace kogenerační jednotky proběhla v roce 2015 a zahrnovala

 • instalaci kogenerační jednotky o elektrickém výkonu 2000 kWe a tepelném výkonu 2254 kWt
 • instalaci akumulační nádrže o objemu 200 m3
 • výstavbu distribuční trafostanice
 • Instalaci samostatné přípojky 35 kV v zemním provedení