Teplárna Ostrava – Vítkovice

Instalace vnořených kogeneračních jednotek a kotlů do průmyslového areálu Energocentrum Vítkovice a.s. a rekonstrukce kotelny

Přínosy instalace kogeneračních jednotek

 • stabilizace dodávky a ceny tepla
 • výhodná cena tepla pro odběratele
 • díky realizaci kogenerační výrobny dochází k letní odstávce Teplárny Vítkovice, což vede ke snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší v regionu Moravskoslezského kraje
 • lepší využitelnost energií

Podívejte se Jak vypadala realizace

Základní údaje o instalované technologii

 • 2 vnořené kogenerační jednotky TEDOM Quanto D1600
 • 3 120 kWe celkový instalovaný elektrický výkon
 • 3 774 kWt celkový instalovaný tepelný výkon
 • 5 450 kWt celkový tepelný výkon kotlů
 • 250 m3 celkový objem akumulačních nádrží
 • 37 000 GJ/rok výroba tepla z kogeneračních jednotek
 • 7 550 MWh/rok výroba elektrické energie z kogeneračních jednotek
 • 43 100 GJ/rok výroba tepla z kotlů

Instalace kogeneračních jednotek a rekonstrukce kotelny proběhla v roce 2013 a zahrnovala

 • stavební úpravy kotelny – zateplení čelní fasády, kompletní rekonstrukci podlahy
 • instalaci 2 vnořených kogeneračních jednotek o celkovém elektrickém výkonu 3 120 kWe a tepelném výkonu 3 774 kWt
 • instalaci 2 kotlů, celkový tepelný výkon 5 450 kWt
 • instalaci kioskové trafostanice 22/0,4 kV pro 2 transformátory a VN rozvodnu
 • instalaci 2 akumulačních nádrží – 2 × 125 m3