Vamberk

Instalace vnořené kogenerační jednotky do systému centrálního zásobování teplem

Přínosy pro Vambekon, s.r.o.

 • stabilizace dodávky a ceny tepla
 • výhodná cena tepla pro odběratele
 • efektivní řešení provozu centrálního zásobování teplem
 • pro město Vamberk levnější teplo a příjem za nájem části kotelny
 • příjem za obstarávání provozu kogenerační jednotky

Podívejte se Jak vypadala realizace

Základní údaje o SCZT

 • plynová kotelna – 2 kotle, tepelný výkon 5,7 MW (provozovatel Vambekon, s.r.o.)
 • vnořená kogenerační jednotka TEDOM Quanto D1600
 • 1 560 kWe instalovaný elektrický výkon
 • 1 791 kWt instalovaný tepelný výkon
 • 150 m3 objem akumulační nádrže
 • 17 000 GJ/rok výroba tepla
 • 4 700 MWh/rok výroba elektrické energie

Instalace kogenerační jednotky proběhla v roce 2014 a zahrnovala

 • instalaci kogenerační jednotky o elektrickém výkonu 1 560 kWe a tepelném výkonu 1 791 kWt
 • instalaci akumulační nádrže, objem 150 m3
 • výstavbu distribuční trafostanice