Velká Chuchle

Instalace kogenerační jednotky a rekonstrukce stávající plynové kotelny

Přínosy rekonstrukce

 • dodávka elektřiny vyrobené kogenerační jednotkou
 • 30% zvýšení účinnosti výroby energie
 • úspora finančních prostředků, které je možné využít ve prospěch žáků na zkvalitnění výuky
 • zabránění výraznému růstu cen tepla a elektřiny  

Základní údaje o rekonstruované kotelně

 • 1 domovní kotelna na zemní plyn
 • 1 kogenerační jednotka TEDOM Micro T30
 • 30 kWe instalovaný elektrický výkon
 • 208 kWt instalovaný tepelný výkon
 • 0,6 m3 objem akumulační nádoby
 • 860 GJ výroba tepla (za rok 2012)
 • 48 MWh výroba elektřiny (za rok 2012)

Instalace kogenerační jednotky proběhla v roce 2012 a zahrnovala:

 • kompletní stavební rekonstrukci prostor pro umístění kogenerační jednotky
 • instalaci kogenerační jednotky o elektrickém výkonu 2000 kWe a tepelném výkonu 2254 kWt
 • současně proběhla instalace nového záložního kotle na zemní plyn (investor město)