Volyně

Rekonstrukce soustavy centrálního zásobování teplem

Přínosy rekonstrukce CZT

 • dlouhodobá stabilita dodávek tepla a teplé užitkové vody
 • 15% zvýšení účinnosti výroby energií
 • snížení ekologické zátěže ovzduší

Podívejte se Jak vypadala realizace

Základní údaje o soustavě CZT

 • 1 bloková kotelna a 1 domovní kotelna na zemní plyn (vlastníkem CZT a DK je město Volyně, provozovatel ČEZ Energo, s.r.o. od roku 1999)
 • 2 kogenerační jednotky TEDOM QUANTO D580 a TEDOM PREMI 35
 • 635 kWe celkový instalovaný elektrický výkon
 • 2 928 kWt celkový instalovaný tepelný výkon
 • 10 962 GJ prodej tepla (za rok 2017)
 • 1 905 MWh výroba elektrické energie (za rok 2017)
 • soustava CZT zásobuje městskou bytovou zástavbu a školská zařízení

Rekonstrukce soustavy CZT proběhla v letech 2013 a 2015 a zahrnovala

 • instalaci plynového teplovodního kotle (instalovaný tepelný výkon 978 kWt)
 • zajištění dodávek tepla z nově zrekonstruovaných plynových zdrojů
 • instalaci 1 kogenerační jednotky o instalovaném elektrickém výkonu 600 kWe a tepelném výkonu 684 kWt
 • rekonstrukci systému měření a regulace