Votice

Instalace vnořených kogeneračních jednotek do systému centrálního zásobování teplem

Přínosy instalace kogeneračních jednotek

 • stabilizace dodávky a ceny tepla
 • výhodná cena tepla pro odběratele
 • efektivní řešení provozu centrálního zásobování teplem
 • pro město Votice levnější teplo a příjem z nájmu části kotelny
 • příjem za obstarávání provozu kogeneračních jednotek

Podívejte se Jak vypadala realizace

Základní údaje o SCZT

 • plynová kotelna – 2 kotle, tepelný výkon 4,45 MW (provozovatel Teplo Votice, s.r.o.)
 • 2 vnořené kogenerační jednotky TEDOM Quanto D580 a Cento MT 140
 • 750 kWe celkový instalovaný elektrický výkon
 • 949 kWt celkový instalovaný tepelný výkon
 • 80 m3 objem akumulační nádrže
 • 8 300 GJ/rok výroba tepla
 • 2 300 MWh/rok výroba elektrické energie

Instalace kogeneračních jednotek proběhla v roce 2012 a zahrnovala

 • instalaci kogeneračních jednotek o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 750 kWe a celkový instalovaný tepelný výkon 949 kWt
 • instalaci akumulační nádrže, objem 80 m3
 • výstavbu distribuční trafostanice