Železná Ruda

Rekonstrukce soustavy centrálního zásobování teplem

Přínosy rekonstrukce CZT

 • dlouhodobá stabilita dodávek tepla a teplé užitkové vody
 • 3% zvýšení účinnosti výroby energií
 • snížení ekologické zátěže ovzduší – úspora emisí tuhých znečišťujících látek

Podívejte se Jak vypadala realizace

Základní údaje o soustavě CZT

 • 3 blokové kotelny a 5 domovních kotelen na zemní plyn (vlastníkem CZT a DK je město Železná Ruda, provozovatel ČEZ Energo, s.r.o. od roku 2003)
 • 2 kogenerační jednotky TEDOM Cento T170, TEDOM Micro T8
 • 178 kWe celkový instalovaný elektrický výkon
 • 3 996 kWt celkový instalovaný tepelný výkon
 • 11 714 GJ prodej tepla (za rok 2017)
 • 544 MWh výroba elektrické energie (za rok 2017)
 • soustava CZT zásobuje městskou bytovou zástavbu a školská zařízení

Rekonstrukce soustavy CZT proběhla v roce 2017 a zahrnovala

 • instalaci plynového teplovodního kotle (tepelný výkon 600 kWt)
 • rekonstrukci ohřevu teplé vody – demontáž původních ocelových zásobníků a nahrazení novým o objemu 3 m3, nový deskový výměník pro ohřev teplé vody (výkon 350 kWt)
 • instalaci nerezové vložky pro komín pro nový kotel