Zruč nad Sázavou

Rekonstrukce soustavy centrálního zásobování teplem

Přínosy rekonstrukce CZT

 • 30% zvýšení účinnosti výroby energií
 • 8 325 tun roční úspora emisí CO2
 • 10,4 tun roční úspora emisí tuhých znečišťujících látek
 • diverzifikace primárních zdrojů (biomasa a zemní plyn)
 • veškeré investiční náklady ve výši 112 mil. Kč hrazené provozovatelem

Podívejte se Jak vypadala realizace

Základní údaje o soustavě CZT

 • 2 blokové kotelny na zemní plyn a biomasu – kotelna Wekto a Sázavan (vlastník město Zruč nad Sázavou, provozovatel od roku 2002 ČEZ Energo, s.r.o.)
 • 4 domovní kotelny na zemní plyn (vlastník město Zruč nad Sázavou, provozovatel od roku 2002 ČEZ Energo, s.r.o.)
 • 3 kogenerační jednotky
 • 13 MW celkový instalovaný tepelný výkon
 • 1,2 MW celkový instalovaný elektrický výkon
 • 42 669 GJ prodej tepla (za rok 2017)
 • 3 570 MWh výroba elektřiny (za rok 2017)
 • soustava CZT zásobuje městskou bytovou zástavbu, školská zařízení a průmyslový areál bývalého obuvnického podniku

Rekonstrukce soustavy CZT proběhla v letech 2002-2003 a zahrnovala

 • demontáž starých kotlů na prachově hnědé uhlí
 • propojení původních samostatných soustav CZT
 • osazení 2 teplovodních kotlů na spalování biomasy, typu VESKO-B
 • instalaci kogenerační jednotky
 • výstavbu domovních předávacích stanic v jednotlivých objektech odběratelů
 • náhradu starých parních rozvodů teplovodními
 • instalaci nových předizolovaných rozvodů tepla
 • dodávku a zprovoznění centrálního řídícího dispečinku

V roce 2014 proběhla rekonstrukce částí podzemních kolektorů, která zahrnovala

 • kompletní montáž zesílené tepelné izolace
 • výměnu narušených ocelových konstrukcí, antikorozní nátěry
 • sekční uzávěry potrubí

V roce 2016 rekonstrukce blokové plynové kotelny Wekto

 • zahrnovala demontáž starých plynových kotlů
 • osazení 2 teplovodních plynových kotlů
 • instalaci kogenerační jednotky

V roce 2017 bylo v kotelně na biomasu v areálu Sázavan instalováno zařízení na snížení emisí tuhých znečisťujících látek

 • projekt zahrnoval instalaci elektrostatického filtru
 • realizací projektu dochází k poklesu emisí TZL z dosavadních cca 120 mg/m3 na cca 10 mg/m3
 • projekt byl spolufinancován Evropskou unii – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí.